เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม)


ประกาศ>>> /KK/userfiles/files/204415.jpg

รายละเอียด >>>/KK/userfiles/files/224490.jpg

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่