เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยควนไสสูง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยควนไสสูง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497