เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้นยังชีพ ณ ปัจจุบัน ให้มาแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ตามวันเวลาที่ประกาศ


นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497