เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน ซอยนางเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เผยแพร่สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนน ซอยนางเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่

1.สัญญาจ้างก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497