เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำใหญ่-ชุมชนบ้านบนควน(หลานตาภู่อุทิศ)ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4


ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่