เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

รับโอนข้าราชการ


รับโอน  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ      จำนวน 1 อัตรา

รับโอน  ตำแหน่ง  นักวิชาการการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497