เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังแห้ง 2 หมูที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังแห้ง 2 หมูที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1. ตารางแสดงวงเงิน

2. ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

3. ประมาณการค่าก่อสร้าง 1

4. ประมาณการค่าก่อสร้าง 2

5. ประมาณการค่าก่อสร้าง 3

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497