เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


 

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497