เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายถ้ำพระหอ-วังไทร (ช่วงหน้าหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายถ้ำพระหอ-วังไทร (ช่วงหน้าหอประชุมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1. เอกสารประกาศสอบราคา

2. ประกาศสอบราคาจ้าง 

3. ประมาณการราคาก่อสร้าง

4. ราคาต่อหน่วยทุนงานทาง

5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา