เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย


 

ราคากลางโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 

2.รายละเอียดขอบเขตงาน 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497