เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบประมาณราคาฯ 
3.แบบแสดงปริมาณงาน 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497