เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายหาดทรายขาว หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497