เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561


 

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. ผนวก ก 
3. ผนวก ข 
4. แนบท้าย