เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497