เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝ้ายกั้นน้ำชุมชนบ้านไร่ควน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝ้ายกั้นน้ำชุมชนบ้านไร่ควน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.แบบสรุปราคา 
2.แบบสรุปค่าใช้จ่าย 
3.ค่างานต้นทุนต่อหน่วย 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497