เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497