เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สี่แยกห้วยขัน หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยกบ้านผู้ใหญ่พล - สี่แยกห้วยขัน หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2.เอกสารประกวดฯ 
3.ตารางแสดงวงเงินฯ 
4.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497