เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

รายละเอียดข่าว

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


 

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์