เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน


 

มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497