เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายหนองรังไก่ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายหนองรังไก่ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
3.บัญชีปริมาณงาน 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497