เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดถ้ำใหญ่


วัดถ้ำใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลถ้ำใหญ่ จากหลักฐานเชื่อได้ว่า สร้่างมาหลายร้อยปีแล้ว จนเมื่อปี พ.ศ. 2495 พ่อท่านนิ่ม เมธกโร ได้ทำการบูรณะพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะโบสถ์มีความเรียบง่าย สวยงาม โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรแก่การศึกษา และเรียนรู้ อาทิ พระพุทธโบราณรูปปั้นท้าวเวชสุวรรณ ที่เป็นยามเฝ้าหน้าถ้ำ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "นนทรี" นอกจากนี้ มีเจดีย์บนยอดเขาที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเป็นที่บรรจุของพระอรหันต์สาวก ได้แก่ พระธาตุของพระสารีบุตร องคุลีมาล เป็นต้น

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา