เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกปลิว


ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพป่าโดยทั่วไป 
เป็นป่าดงดิบชื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้หลายชนิด 
ลักษณะเด่น 
มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามแตกต่างกัน โดยเฉพาะชั้นที่ 3 สามารถมองเห็นชั้นน้ำตกอื่น ๆ ที่มีน้ำตกไหลพลิ้วมองดูสวยงาม 
การเดินทาง 
เดินทางจาก อำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกปลิว 

 

สภาพภูมิอากาศ/ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่