เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562 - 2564)


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (2562 - 2564)

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา