เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497