เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

พัฒนาชุมชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการระดับประเทศลงประเมินป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 จากบริษัทราชกรุ๊ป จำกัด มหาชน และกรมป่าไม้ ท้องที่ ณ ป่าชุมชนบ้านวังไทร ม.6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


 ค

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา