เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

กิจกรรมของเรา

นายกัญจน์พงศ์ ศรีปรางค์ ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กล่าวต้อนรับ นายอนันต์ ด่านสกุล นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ และคณะ ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี


Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122