เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

จัดเก็บทำแผนปฏบัติการจัดเก็บค่่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560


จัดเก็บทำแผนปฏบัติการจัดเก็บค่่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  2560

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497