เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560


จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีท้องที่  ประจำปีงบประมาณ  2560

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497