เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีบประมาณ 2561


การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปีบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497