เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีบประมาณ 2560


การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปีบประมาณ  2560

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497