เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561


การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปีงบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497