เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561


การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497