เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีบประมาณ 2562


การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปีบประมาณ  2562

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา