เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนการดำเนินงานประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561


การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา