เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัสดุประจำปี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา