เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่


สรุปการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ปีงบประมาณ  2561  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา