เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

แผนพัสดุประจำปี

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561


วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2561

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา