เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

งานบุคลากร

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พ.ศ.2565


ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ พ.ศ.2565

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา