เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

งานบุคลากร

ประกาศนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปี 2564-2566


ประกาศนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปี 2564-2566

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา