เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

แผนพัฒนางานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล   

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497