เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ร่างประกาศการประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน


 

เผยแพร่ร่างประกาศการประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน

 

1.ร่างประกาศเชิญชวน 
2.ร่างเอกสารประกวดราคา 
3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.ตารางแสดงวงเงินฯ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497