เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ร่างประกาศการประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เผยแพร่ร่างประกาศการประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ร่างประกาศเชิญชวน 
2.ร่างเอกสารประกวดราคา 
3.แบบรูปและรายการละเอียด 1 
4.แบบรูปและรายการละเอียด 2 
5.แบบรูปและรายการละเอียด 3 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497