เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน 3) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน 3) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2.เอกสารประกวดฯ 
3.ตารางแสดงวงเงินฯ 
4.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา