เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน


 

เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา