เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-4243-5589

กิจกรรมของเรา