เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองเปิก หม๔ู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองเปิก หม๔ู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2.ตารางแสดงวงเงินฯ 
3.รายละเอียดราคากลาง 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497