เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตาว หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
3.บัญชีปริมาณงาน 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497