เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
3.บัญชีปริมาณงาน 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา