เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยสมศักดิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่

1. ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา