เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง บ้านเขาหน้าผึ้ง หมู่ที่5 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลด >>>  เอกสารโครงการ.pdf

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา