เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565


 

ไฟล์ประกาศ TapScanner 10-28-2021-15_37.pdf

เอกสานแนบ  แผนจัดซื้อจัดจ้าง2565(1).pdf

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา